Prima paginăGlosar › proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor

Glosar: proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor

1. Parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire/desființare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Art. 11 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166#id_artA146_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA