Prima paginăGlosar › proiect

Glosar: proiect

1. Execuția lucrărilor de construcții sau alte instalații ori amenajări, alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale.
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 53 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
2. Executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale.
actul normativ: Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Art. 2 lit. e ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/208590#id_artA9_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA