Prima paginăGlosar › Produs turistic

Glosar: Produs turistic

1. Complex de bunuri materiale și de servicii, concentrate într-o activitate specifică și oferite pachet consumului turistic
actul normativ: ORDONANTA nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Art. 2 lit. m) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15492#id_artA17_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA