Prima paginăGlosar › Prevenirea incendiilor

Glosar: Prevenirea incendiilor

1. Totalitatea acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor și de asigurare a securității echipelor de intervenție
actul normativ: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Art. 1 alin. 2 lit. k ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657#id_artA363_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA