Prima paginăGlosar › Posibilitate anuală

Glosar: Posibilitate anuală

1. Volumul de lemn care poate fi recoltat ca produse principale dintr-o gospodărire, rezultat ca raport între posibilitate și numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic
actul normativ: Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, Anexa nr. 1, Pct 32 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229425#id_anxA845_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA