Prima paginăGlosar › politica maritimă integrată

Glosar: politica maritimă integrată

1. Politica Uniunii Europene care are ca scop promovarea unui proces decizional coordonat și coerent pentru maximizarea dezvoltării durabile, creșterii economice și coeziunii sociale a statelor membre, în special în ceea ce privește regiunile costiere, insulare și ultraperiferice din Uniunea Europeană, precum și sectoarele maritime, prin politici coerente privind domeniul' maritim și printr-o cooperare internațională relevantă.
actul normativ: Ordonanța Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, Art. 2 lit. e ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181227#id_artA18_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA