Prima paginăGlosar › planul de amenajare al teritoriului județean

Glosar: planul de amenajare al teritoriului județean

1. Planul de amenajare a teritoriului județean are caracter director și reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socio-economică a județului. Planul de amenajare a teritoriului județean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului național, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum și cu alte programe de dezvoltare.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 42 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA99778566_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA