Prima paginăGlosar › planul de amenajare a spațiului maritim

Glosar: planul de amenajare a spațiului maritim

1. Documentul de planificare strategică, cu caracter director și de reglementare, prin care se identifică distribuția spațială și temporală a activităților și utilizărilor actuale și viitoare în apele marine și prin care se stabilește cadrul general de dezvoltare durabilă și integrată a diferitelor sectoare în apele marine.
actul normativ: Ordonanța Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, Art. 2 lit. d ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181227#id_artA18_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA