Prima paginăGlosar › Plan de acțiuni

Glosar: Plan de acțiuni

1. Plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizației integrate de mediu de către titularul activității sub controlul autorității competente pentru protecția mediului în scopul respectării prevederilor legale referitoare la prevenirea și controlul integrat al poluării; planul de acțiune face parte integrantă din autorizația integrantă de mediu
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 49 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA