Prima paginăGlosar › performanță de mediu

Glosar: performanță de mediu

1. Performanță referitoare la impactul asupra mediului și la aspectele de mediu
actul normativ: SR EN 15804+A2:2020 – Sustenabilitatea lucrărilor de construcție. Declarații de mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria produselor pentru construcții, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/273417
2. Performanța unei clădiri în funcție de impactul de mediu și de aspectele de mediu
Performanța de mediu este influențată de toate procesele legate de ciclu de viață a clădirii.
Performanța de mediu poate fi exprimată cantitativ sau calitativ, în funcție de cerințele de performanță sau cu referire la o scară de valori sau criterii.
actul normativ: SR ISO 21931-1:2011 – Dezvoltare durabilă în construcții. Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performanței de mediu pentru lucrări de construcții. Partea 1: Clădiri, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/192370
3. Performanță referitoare la impactul asupra mediului și la aspecte de mediu
actul normativ: SR EN 15978:2012 – Dezvoltare durabilă a lucrărilor de construcție. Evaluarea performanței de mediu a clădirilor. Metodă de calcul, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/196662
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA