Prima paginăGlosar › Perete sau planșeu rezistent la explozie (RE)

Glosar: Perete sau planșeu rezistent la explozie (RE)

1. Element de construcție vertical sau orizontal, realizat din materiale fără goluri interioare, incombustibile C0 (CA1), alcătuit și dimensionat prin calcul astfel încât să reziste la presiunea exploziei volumetrice
respective. Atunci când separă compartimente de incendiu, trebuie să îndeplinească și condițiile stabilite pentru elemente antifoc.
actul normativ: NORMATIV din 7 aprilie 1999 de siguranță la foc a construcțiilor - indicativ P 118-99, Capitolul I Art. 1.2.37 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205877#id_pctA89
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA