Prima paginăGlosar › Parc recreativ/tematic/educațional

Glosar: Parc recreativ/tematic/educațional

1. Amenajările cu caracter permanent sau nepermanent, care se execută în scopul desfășurării activităților recreative, cu sau fără defrișarea vegetației forestiere, de tipul:
a) pergole și/sau locuri de joacă pentru copii;
b) aventura parc sau instalații pentru cățărare sau inițiere în alpinism;
c) terenuri pentru paintball;
d) piste pentru biciclete și alte infrastructuri specifice sau favorabile circulației bicicletelor, precum și, după caz, poteci de pământ pentru deplasare pedestră și alergare și, separat, pentru ciclism montan și pentru deplasare ecvestră, piste pentru alergare, piste pentru deplasare pe dispozitive cu role, punți, pasarele și podețe aferente acestor căi de comunicație;
e) căi de acces aferente;f) acțiunile tematice și educaționale.Parcurile recreative/tematice/educaționale se constituie, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, la solicitarea proprietarului/ administratorului, în baza unor studii de specialitate realizate pentru păduri cu funcții de recreere, zonate corespunzător prin amenajamentul silvic.
actul normativ: Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, Anexa nr. 1, Pct 26 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229425#id_anxA845_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA