Prima paginăGlosar › Organizare a intervenției în caz de incendiu

Glosar: Organizare a intervenției în caz de incendiu

1. Ansamblul măsurilor tehnico - organizatorice necesare stabilirii forțelor, responsabilităților, sarcinilor, mijloacelor, metodelor și procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea și salvarea persoanelor și animalelor, protecția bunurilor și vecinătăților, precum și pentru stingerea incendiilor
actul normativ: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Art. 1 alin. 2 lit. g ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657#id_artA363_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA