Prima paginăGlosar › organism de evaluare și verificare a performanței produselor pentru construcții

Glosar: organism de evaluare și verificare a performanței produselor pentru construcții

1. Organism de certificare a produsului, organism de certificare a controlului producției în fabrică sau laborator notificat conform cap. VII din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 care evaluează performanța produsului pentru construcții și verifică constanța performanței acestuia potrivit unei specificații tehnice armonizate;
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, Art. 5 lit. h ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193282#id_artA145_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA