Prima paginăGlosar › opere comemorative de război

Glosar: opere comemorative de război

1. Edificiile, monumentele de artă, plăcile și altarele comemorative, troițele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcții ori lucrări realizate în memoria celor prevăzuți la art. 2-4.
actul normativ: Legea nr. 379/2003 privind regimul monumentelor și operelor comemorative de război, Art. 5 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46739#id_artA34_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA