Prima paginăGlosar › Oficiul de reglementare

Glosar: Oficiul de reglementare

1. Serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care răspunde de supravegherea înființării, funcționării, reorganizării și dizolvării organizațiilor de îmbunătățiri funciare și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare, urmărind funcționarea lor și reglementarea activității acestora.
actul normativ: Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, Anexa 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51504#id_anxA1343_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA