Prima paginăGlosar › Ofertant

Glosar: Ofertant

1. Orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire
actul normativ: LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Art 3 lit. gg) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667#id_artA44_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA