Prima paginăGlosar › obiect de investiții

Glosar: obiect de investiții

1. Parte a obiectivului de investiții, cu funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care constă îh lucrări de construcții pentru realizarea unor obiecte noi de investiții sau în lucrări de intervenții la construcții existente.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Art. 2 lit. b ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166#id_artA27_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA