Prima paginăGlosar › monumentele de for public

Glosar: monumentele de for public

1. Bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.
actul normativ: Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, Art. 2 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71534#id_artA13_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA