Prima paginăGlosar › modificare de temă

Glosar: modificare de temă

1. Orice schimbare inițiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcțiunile și/sau capacitățile funcționale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobați, soluțiile spațiale și/sau de amplasament și alte asemenea cerințe, care au fundamentat elaborarea documentației tehnice - D.T, care a stat la baza emiterii autorizației de construire.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa 2 pct. 19^1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_anxA1865_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA