Prima paginăGlosar › măsuri speciale de protecție pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

Glosar: măsuri speciale de protecție pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

1. Măsurile de ordin științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure paza, întreținerea și reparațiile curente, conservarea, consolidarea și restaurarea, precum și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor care le compun.
actul normativ: OG nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, Art. 3 alin. 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20779#id_artA20_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA