Prima paginăGlosar › lucrări de construcții

Glosar: lucrări de construcții

1. Operațiunile specifice prin care:
- se realizează construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane și aeriene, căi de comunicații, lucrări inginerești, de artă etc.;
- se desființează astfel de construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa 2 pct. 16 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_anxA1865_ttl
2. Lucrările de execuție a construcțiilor noi, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, precum și lucrările de intervenții în timp asupra construcțiilor existente și instalațiilor aferente acestora, constând în lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, reabilitare, extindere, desființare parțială și reparații, după caz.
actul normativ: Hotararea 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, Art. 2 alin. 3 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64136#id_artA43_ttl
3. Tot ce este construit sau rezultă din procese de construcție
actul normativ: SR EN 1990:2004, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/82245
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA