Prima paginăGlosar › lucrări de apărare împotriva inundațiilor

Glosar: lucrări de apărare împotriva inundațiilor

1. Rețea de diguri, baraje, lucrări de regularizare a cursurilor de apă și infrastructura aferentă care are menirea să protejeze o suprafață de teren definită împotriva inundațiilor și care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a întreține și a repara acele lucrări.
actul normativ: Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, Anexa 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51504#id_anxA1343_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA