Prima paginăGlosar › lucrări construcții cu caracter special

Glosar: lucrări construcții cu caracter special

1. Lucrările de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice, renovare, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare sau desființare totală, lucrările de intervenție în primă urgență, precum și lucrările specifice la căile de comunicație, care se efectuează la obiective militare precum și cele realizate în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice instituțiilor din SNAOPSN, deținute cu orice titlu de către acestea.
actul normativ: Ordinul MDRAP nr. 2212/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special, Anexa: Procedura comuna de autorizarea a executarii lucrarilor de constructii cu caracter special, Art. 5 lit. a ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/242529#id_artA25_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA