Prima paginăGlosar › investitor

Glosar: investitor

1. Persoana juridică care încheie contractul de execuție a lucrărilor de construcții, urmărește îndeplinirea lui și preia lucrarea, în condițiile legii, de la executant după admiterea recepției la terminarea lucrărilor.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, Anexa - REGULAMENT din 24 octombrie 2018 privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes naționalArt. 3 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206438#id_artA44_ttl
2. Entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiții care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1, având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiții.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Art. 2 lit. g ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166#id_artA27_ttl
3. Persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția de la executant.
actul normativ: Hotararea 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Art. 6 lit. a ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189596#id_artA86_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA