Prima paginăGlosar › inspectoratul de stat în construcții ISC

Glosar: inspectoratul de stat în construcții ISC

1. Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții.
actul normativ: Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții, Art. 1 alin. 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30389#id_artA20_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA