Prima paginăGlosar › infrastructură transeuropeană de transport

Glosar: infrastructură transeuropeană de transport

1. Infrastructura rutieră, infrastructura feroviară publică, infrastructura aeroportuară și infrastructura de transport naval, situate pe rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) centrală (Core) și globală (Comprehensive), astfel cum este definită la art. 9 alin. (1) lit. b) și art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013.
actul normativ: Ordonanta urgenta 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. II pct. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176703#id_artA47_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA