Prima paginăGlosar › infrastructura pentru informații spațiale

Glosar: infrastructura pentru informații spațiale

1. Metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale; servicii și tehnologii de rețea; acorduri privind folosirea în comun, accesul și utilizarea; procedurile, procesele și mecanismele de monitorizare și coordonare stabilite, operate sau puse la dispoziție în conformitate cu prevederile legale.
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 39 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
2. Metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale, servicii și tehnologii de rețea, acorduri de punere în comun, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziție în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.
actul normativ: Ordonanta 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, Art. 3 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/115721#id_artA29_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA