Prima paginăGlosar › infrastructură de îmbunătățiri funciare

Glosar: infrastructură de îmbunătățiri funciare

1. Cuprinde sistemele și amenajările de irigații, sistemele și amenajările de desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor și de combatere a eroziunii solului.
actul normativ: Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, Anexa 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51504#id_anxA1343_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA