Prima paginăGlosar › informarea publicului

Glosar: informarea publicului

1. Informarea publicului este activitatea prin care autoritățile administrației publice fac publice:
a)obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbanistică a localităților;
b)conținutul strategiilor de dezvoltare teritorială și a documentațiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum și al documentațiilor aprobate, potrivit legii;
c)rezultatele consultării publicului;
d)deciziile adoptate;
e)modul de implementare a deciziilor.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 59 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA1478_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA