Prima paginăGlosar › indicator publicitar direcțional (panou direcțional)

Glosar: indicator publicitar direcțional (panou direcțional)

1. Înscris, formă ori imagine care indică o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfășoară o anumită activitate. În aceeași categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăblița indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi și altele asemenea;
actul normativ: Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, Art. 3 lit. h ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149533#id_artA235_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA