Prima paginăGlosar › Încăperi cu aglomerări de persoane

Glosar: Încăperi cu aglomerări de persoane

1. Incăperi în care se pot afla simultan cel puțin 50 de persoane, fiecăreia dintre acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 m2.
actul normativ: OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, Art. 2 alin. 5 lit. c) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153816#id_artA18_ttl
2. Încăperi în care se pot afla simultan cel puțin 50 de persoane, fiecăreia din acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 mp
actul normativ: NORMATIV din 7 aprilie 1999 de siguranță la foc a construcțiilor - indicativ P 118-99, Capitolul I, Art. 1.2.28 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205877#id_pctA79
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA