Prima paginăGlosar › Ierarhizare funcțională

Glosar: Ierarhizare funcțională

1. Clasificarea localităților pe ranguri în funcție de importanța în rețea și de rolul teritorial, a localităților urbane asigurându-se un sistem de servire a populației eficient din punct de vedere economic și rurale și social și o dezvoltare echilibrată a localităților în teritoriu.
actul normativ: Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, Anexa I pct. 9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780#id_anxA122_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA