Prima paginăGlosar › hazardul antropic (generat de om)

Glosar: hazardul antropic (generat de om)

1. Acele fenomene, de regulă naturale, a căror variație aleatoare este modificată ca urmare a acțiunii omului. Plaja acestor fenomene este foarte largă, plecând de la modificarea regimului de precipitații ca urmare a încălzirii atmosferei terestre (influența antropică ușoară) și terminând cu exploziile nucleare (influența antropică totală).
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hârților de risc natural la alunecări de teren și inundații, Anexa 1 - NORME METODOLOGICE din 10 aprilie 2003privind modul de elaborare și conținutul hartilor de risc natural la alunecări de teren, Anexa A ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/43587#id_anxA91_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA