Prima paginăGlosar › garanție guvernamentală

Glosar: garanție guvernamentală

1. Garanție asumată de FNGCIMM, în numele și în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, și care trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și expresă, conform reglementărilor Băncii Naționale a României relevante din perspectiva recunoașterii calității de diminuator de risc de credit al garanțiilor.
actul normativ: Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Art. 4 lit. i) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008#id_artA35_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA