Prima paginăGlosar › firmă

Glosar: firmă

1. Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscripționează date de identificare a unei instituții publice, societăți comerciale, fundații, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică își exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa 2 pct. 11 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_anxA1865_ttl
2. Orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii.
actul normativ: Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, Art. 3 lit. f ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149533#id_artA235_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA