Prima paginăGlosar › factor de secțiune

Glosar: factor de secțiune

1. Factorul de secțiune pentru un element metalic este raportul dintre aria suprafeței expuse la foc pe unitatea de lungime și volumul elementului metalic pe unitatea de lungime. Pentru un element metalic a cărui suprafață nu este expusă direct la acțiunea focului, factorul de secțiune este raportul dintre suprafața interioară pe unitatea de lungime a învelișului expus la foc și volumul elementului metalic pe unitatea de lungime.
actul normativ: SR EN 1993-1-2:2006, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/112021
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA