Prima paginăGlosar › executant

Glosar: executant

1. Partea contractantă care realizează lucrarea de construcție.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, Anexa - REGULAMENT din 24 octombrie 2018 privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național - Art. 3, Alin. (2) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206438#id_artA44_ttl
2. Persoană juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate.
actul normativ: Hotararea 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Anexa, Art. 6 lit. b ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189596#id_artA86_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA