Prima paginăGlosar › evaluarea impactului asupra mediului

Glosar: evaluarea impactului asupra mediului

1. Proces menit să identifice, să descrie și să stabilească, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu legislația în vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale unui proiect asupra sănătății oamenilor și a mediului.
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 31 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
2. Evaluarea impactului asupra mediului - un proces care constă în:
1. pregătirea raportului privind impactul asupra mediului de către titularul proiectului, astfel cum se prevede la art. 10 și 11;
2. desfășurarea consultărilor, astfel cum se prevede la art. 6, 15 și 16 și, după caz, la art. 17;
3. examinarea de către autoritatea competentă a informațiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului și a oricăror informații suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului în conformitate cu art. 12, și a oricăror informații relevante obținute în urma consultărilor prevăzute la pct. 2;
4. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, ținând seama de rezultatele examinării prevăzute la pct. 3 și, după caz, de propria examinare suplimentară;
5. includerea concluziei motivate a autorității competente în oricare dintre deciziile prevăzute la art. 18 alin. (8) și (9);
actul normativ: Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Art. 2 lit. d ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/208590#id_artA9_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA