Prima paginăGlosar › energie regenerabilă

Glosar: energie regenerabilă

1. Energie provenită de la surse nefosile regenerabile
EXEMPLE: Energie eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, energia oceanelor, energie hidraulică, biomasa, gazul provenit din fermentarea deșeurilor, gazele provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate și biogazul.
actul normativ: SR EN 15804+A2:2020 – Sustenabilitatea lucrărilor de construcție. Declarații de mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria produselor pentru construcții, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/273417
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA