Prima paginăGlosar › durata de viață estimată

Glosar: durata de viață estimată

1. Durata de viață prevăzută pentru o clădire sau părți dintr-o clădire în situația unor condiții de funcționare specifice, care se determină pornind de la datele de referință asupra duratei de viață, ținându-se seama de orice diferențe de la condițiile de utilizare la care se face referire
actul normativ: SR ISO 21931-1:2011 – Dezvoltare durabilă în construcții. Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performanței de mediu pentru lucrări de construcții. Partea 1: Clădiri, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/192370
2. Durată de viață estimată durată de viață prevăzută sau estimată a unei clădiri sau a unui sistem asamblat (parte de lucrare) în anumite condiții de utilizare specifice, determinate plecând de la datele duratei de viață de referință după luarea în calcul a diferențelor față de condițiile de utilizare de referință
actul normativ: SR EN 15978:2012 – Dezvoltare durabilă a lucrărilor de construcție. Evaluarea performanței de mediu a clădirilor. Metodă de calcul, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/196662
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA