Prima paginăGlosar › drumuri publice

Glosar: drumuri publice

1. Drumuri de utilitate publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației și de apărare a țării; acestea sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal constituite
actul normativ: OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Art. 3 lit. a ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11269#id_artA83_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA