Prima paginăGlosar › dosar tehnic

Glosar: dosar tehnic

1. Documentație tehnică cuprinzând date/informații, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări, cercetări experimentale, după caz, privind performanțele produsului/setului în raport cu specificația tehnică sau cu agrementul tehnic aferent.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, Art. 5 lit. d ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193282#id_artA145_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA