Prima paginăGlosar › documentațiile de urbanism

Glosar: documentațiile de urbanism

1. Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților. Documentațiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialiști atestați în condițiile legii.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 44 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA913_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA