Prima paginăGlosar › documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism

Glosar: documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism

1. Ansamblurile de documente scrise și desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată. Structura documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamnetele locale de urbanism.
Definirea și conținutul cadru al documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului și urbanismului.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa 2 pct. 9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_anxA1865_ttl
2. Prin documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism se înțelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism și regulamentele locale de urbanism, avizate și aprobate conform prezentei legi.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 39 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA855_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA