Prima paginăGlosar › documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

Glosar: documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1. Totalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizației de construire.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa 2 pct. 9^2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_anxA1865_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA