Prima paginăGlosar › deținători de terenuri

Glosar: deținători de terenuri

1. Titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deținători precari.
actul normativ: Legea fondului funciar nr. 18/1991, Art. 3 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459#id_artA44_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA