Prima paginăGlosar › deșeu

Glosar: deșeu

1. Orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca.
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 19 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
2. Substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce
actul normativ: SR EN 15804+A2:2020 – Sustenabilitatea lucrărilor de construcție. Declarații de mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria produselor pentru construcții, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/273417
3. Substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația sa le arunce
actul normativ: SR EN 15978:2012 – Dezvoltare durabilă a lucrărilor de construcție. Evaluarea performanței de mediu a clădirilor. Metodă de calcul, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/196662
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA