Prima paginăGlosar › Declasare

Glosar: Declasare

1. Radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei părți din acesta, prin menționarea în listă a ordinului de declasare
actul normativ: Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Art. 19, Alin. (1) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761#id_artA144_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA