Prima paginăGlosar › declarație de mediu de tip III

Glosar: declarație de mediu de tip III

1. Declarație de mediu ce furnizează date de mediu cuantificate utilizând indicatori predeterminați și atunci când este relevant, informații de mediu suplimentare
Calculul indicatorilor predeterminați se bazează pe seria de standarde ISO 14040, care cuprinde ISO 14040 și ISO 14044.
actul normativ: SR EN 15804+A2:2020 – Sustenabilitatea lucrărilor de construcție. Declarații de mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria produselor pentru construcții, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/273417
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA